קטגוריה: ממאירויות

השוואה בין דם טבורי למח עצם בטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה

לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML) הנושאת מרקר FLT3+ היא מחלה עם פרוגנוזה גרועה. מספר קבוצות של רופאים שמתמחים בהשתלת מח עצם, כולל חוקרים מישראל, פרסמו תוצאות של מחקר קליני טיפולי במחלה זו. המחקר כלל ניסוי קליני השוואתי בו שתי קבוצות חולים טופלו באמצעות דם טבורי או באמצעות מח עצם מתורם בן משפחה או תורם זר. נמצא שיעילות הטיפול המתבטאת בסיכון להישנות המחלה הייתה דומה בשתי הקבוצות. סיבוכים של מחלת השתל נגד המאכסן (GVHD) היו נמוכים יותר בקבוצה שטופלה בדם טבורי. החוקרים מסכמים ניסוי זה בכך שהשתלת דם טבורי היא אלטרנטיבה מתאימה בחולים במחלה זאת, אשר אין להם תורם בן משפחה עם HLA תואם. השימוש בדם הטבורי שיכול להיות זמין מידית חשוב במיוחד לאור הסיכוי הגבוה אצל חולים אלו להישנות המחלה בטווח הקצר.

Outcomes of UCB transplantation are comparable in FLT3+ AML: results of CIBMTR, EUROCORD and EBMT collaborative analysis.
Ustun C, Giannotti F, Zhang MJ, Wang HL, Brunstein C, Labopin MRocha V, de Lima M10, Baron F, Sandmaier BM, Eapen M, Gluckman E, Nagler A, Weisdorf DJ, Ruggeri A.
Leukemia. 2017, 31(6):1408-1414.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119528

 

לימפוציטים מדם טבורי מסייעים בהליך השתלת מח עצם בטיפול במיאלומה נפוצה

חולי מיאלומה נפוצה סובלים משיבושים בתפקוד המערכת החיסונית. חוקרים מ-MD Anderson  טקסס פרסמו מאמר בו הם מדווחים על תוצאות של ניסוי קליני בפאזה ראשונה. החולים טופלו בכימותרפיה ובהשתלת מח עצם עצמית בתוספת עירוי לימפוציטים מסוג NK שמקורם בדם טבורי של תורם. בניסוי זה טופלו 12 חולי מיאלומה נפוצה בקבוצות של מינונים עולים של מספר תאי NK. התוצאות הראו שהטיפול בטוח, לא הייתה השפעה שלילית של העירוי וכן לא נצפתה תגובת שתל נגד המאכסן (GVH). בנוסף, 10 מטופלים הגיבו באופן חיובי לטיפול לפי מדדים קליניים מקובלים. במעקב של 21 חודשים, אצל ארבעה חולים המחלה התפרצה שוב ושניים מהם נפטרו. אלו הן תוצאות דומות למה שמתקבל בהשתלות מח עצם במחלה זו. ייתכן והתוצאה מבטאת שיפור מסוים לעומת השתלה ללא לימפוציטים מדם טבורי, אך קשה להסיק מסקנות כאלה בגלל המספר הקטן של החולים שנבדק.
מחקר זה מהווה נדבך נוסך בניסויים שנועדו לשפר את פעילות השתל של מח עצם ע"י חיזוק התגובה החיסונית, במקרה זה ע"י הוספת תאים של מערכת החיסון שמקורם בתרומת דם טבורי.

Phase I study of cord blood-derived natural killer cells combined with autologous stem cell transplantation in multiple myeloma.
Br J Haematol. 2017 May;177(3):457-466  Shah N1, Li L1, McCarty J1, Kaur I1, Yvon E1, Shaim H1, Muftuoglu M1, Liu E1, Orlowski RZ2, Cooper L3, Lee D4, Parmar S1, Cao K5, Sobieiski C6, Saliba R1, Hosing C1, Ahmed S1, Nieto Y1, Bashir Q1, Patel K1, Bollard C7, Qazilbash M1, Champlin R1, Rezvani K1, Shpall EJ1.

 

השוואה בין השתלת דם טבורי להשתלת מח עצם בחולי AML

במסגרת מחקר חדש שהתבצע במספר בתי חולים בספרד, חולי AML (לוקמיה מיאלואידית  חריפה) חולקו לשתי קבוצות וטופלו באופן הבא:

51 חולי AML עברו השתלת דם טבורי שלאחריה נוספה השתלת מח עצם מתורם הפלואידנטיקל (זהו תורם בן משפחה ששונה במחצית מהסמנים ההיסטוקומפטיביליים שלו מאלו של החולה).

36 חולי AML הושתלו במח עצם מתורם הפלואידנטיקל בלבד.

החולים בשתי הקבוצות טופלו בציקלופוספמיד לאחר ההשתלה.

קליטת השתל היתה גבוהה ודומה בשתי הקבוצות. הסיבוך של מחלת השתל נגד המאכסן GvH היה נמוך יותר בקבוצת המטופלים בדם טבורי. הישרדות החולים לאחר שנתיים  היתה דומה בשתי הקבוצות (כ-50%).

מסקנת החוקרים היתה שגישה של השתלת דם טבורי ביחד עם מח עצם הפלואידנטיקל לטיפול בלוקמיה מילואידית חריפה היא יעילה בדומה להשתלת מח עצם, אך יש לה יתרון של הורדת הסיבוכים של GvH.

* Haplo-Cord transplantation compared to haploidentical transplantation with post-transplant cyclophosphamide in patients with AML

M Kwon, et al. Bone Marrow Transplantation , (27 March 2017)

השתלת דם טבורי לטיפול במחלות דם ממאירות – עדיפות במצבים מסוימים בהשוואה להשתלת מח עצם.*

במאמר שפורסם לאחרונה בעיתון היוקרתי New England Journal of Medicine פורסמו תוצאות של ניסוי קליני שבו השוו את הטיפול עם השתלת דם טבורי לטיפולים עם השתלת מח עצם מתורמים זרים. נבדקו חולים עם
acute leukemia or myelodysplastic syndrome והתוצאות דווחו לגבי חולים בהם נותרה שארית מחלה
(Minimal Residual Disease) לפני ההשתלה.
השתלת דם טבורי הביאה לתוצאות דומות או טובות יותר במדד של השרדות כוללת של המטופלים, לעומת השתלת מח עצם מתורם זר מותאם ב-HLA למקבל. התוצאות עם דם טבורי היו טובות יותר בצורה משמעותית בהשוואה לשתל מח עצם שלא היה בהתאמה מלאה לחולה המקבל. בנוסף, הסיכוי לחזרת המחלה היה נמוך יותר בחולים שטופלו עם דם טבורי לעומת חולים שטופלו עם מח עצם.
החוקרים מציעים שלאור תוצאות אלו, יש לשקול השתלת דם טבורי כאלטרנטיבה במחלות ובמצבים הנ"ל, לעומת מקורות אחרים של שתל מח עצם.

*Cord-Blood Transplantation in Patients with Minimal Residual Disease
Filippo Milano et al. N Engl J Med 2016; 375:944-953

השתלת מח עצם לטיפול במחלות ממאירות המטולוגיות – השוואה בין דם טבורי לדם היקפי מראה יתרון לדם טבורי*

בניסוי קליני זה השוו בין שני מקורות לשתל מח עצם: שתי מנות של דם טבורי תואם, לעומת דם הקפי (mobilized) מתורמים זרים תואמים. בקבוצה הראשונה היו 51 חולים ובשניה 57. כעבור שלוש שנים מהטיפול, בקבוצת הדם ההיקפי נצפו 44% מקרים של מחלת השתל נגד המאכסן הכרונית ואילו בקבוצה שקיבלה דם טבורי היו רק 8% חולים במחלה זאת. מחלות השתל נגד המאכסן המשולב (כרוני ואקוטי) גם הן הופיעו פחות בקבוצת הדם הטבורי לעומת הדם ההיקפי (32% לעומת 68%). גם הזמן שנדרש להפסקת הטיפול האימונוסופרסיבי, וכן משך האשפוז וסיבוכים זיהומיים מאוחרים, היו קצרים ופחותים יותר בקבוצת הדם הטבורי. חיות המטופלים לאחר שלוש שנים היתה דומה בשתי הקבוצות. מחקר זה התבצע בשני מרכזים רפואיים גדולים בארה"ב (דנבר וסיאטל). החוקרים מסכמים שלאור ממצאים אלו, ולאור הזמינות של שתלי דם טבורי, לחולים עבורם אין תורם קרוב משפחה מתאים, הם יעדיפו להשתלה דם טבורי על פני שתל מדם היקפי.

*Gutman JA et al,  Bone Marrow Transplant. 2016 Jul 11

Chronic graft versus host disease burden and late transplant complications are lower following adult double cord blood versus matched unrelated donor peripheral blood transplantation.