קטגוריה: ממאירויות

פיתוח פעילות נגד נגיפים בשתל דם טבורי

אחד מהסיבוכים האפשריים לאחר השתלת מח עצם הוא זיהום ויראלי (נגיפי). קבוצות חוקרים מארה"ב פיתחו טכנולוגיה בעזרתה ניתן לחזק את היכולת של הדם הטבורי לתקוף נגיפים ובכך להוריד את הסיכוי לסיבוך זה.

מדענים מ-MD Anderson ביוסטון, טקסס בשיתוף עם קבוצות נוספות מדווחים על ניסוי קליני ראשון מסוגו בו טופלו חולים עם ממאירות המטולוגית בעזרת השתלת מנה אחת של דם טבורי. חלק מהתאים הלבנים במנה (לימפוציטים מסוג T) טופלו מחוץ לגוף בטכנולוגיה שהקנתה להם יכולת חזקה יותר לתקוף סוגים שונים של נגיפים שעלולים להתפתח לזיהום נגיפי בחלק מהחולים.

כידוע, מנת הדם הטבורי נשמרת בשני חלקים, ו"החיזוק" החיסוני התבצע על 20% מהמנה שנשמרת בנפרד. שאר המנה מושתלת לחולה כחלק מטיפול השתלת מח עצם רגילה. בניסוי קליני זה דווחו תוצאות של בטיחות בטיפול. מנות הדם הטבורי המושתלות נקלטו ללא ירידה באיכות הקליטה, וכן לא נצפתה תגובת השתל נגד המאכסן (GvHD) בדרגות גבוהות. 13 מתוך 14 החולים המטופלים לא פיתחו מחלות ויראליות לאחר ההשתלה. רק חולה אחד פיתח מחלה ויראלית מקומית, רטיניטיס, שהייתה קשורה כנראה לטיפול בסטרואידים כנגד GvHD.

החוקרים מסיקים שניתן לקבל בעזרת טכנולוגיה זאת השפעה אנטי ויראלית לתקופה ארוכה, ובכך לשפר את התוצאות של השתלת מח עצם בעזרת דם טבורי.

 

Blood Adv. 2019 Jul 23;3(14):2057-2068.

Safety and feasibility of virus-specific T cells derived from umbilical cord blood in cord blood transplant recipients.

Abraham AA1John TD2,3Keller MD1Cruz CRN1Salem B1Roesch L1Liu H4Hoq F1Grilley BJ2,3Gee AP2,3Dave H1Jacobsohn DA1Krance RA2,3Shpall EJ2,3Martinez CA2,3Hanley PJ1Bollard CM1.

השתלת תאי גזע המופויטיים באמצעות מנת דם טבורי שעברה ריבוי תאים

קבוצת רופאים משני בתי חולים בקנדה פרסמה תוצאות קליניות של השתלת דם טבורי שעבר ריבוי תאים בשיטת UM171, באמצעות פקטור שגורם להתרבות של תאי גזע. בניסוי טופלו 27 חולים בגילאי 3-64 עם ממאירויות המטולוגיות שלא נמצא להם תורם מח עצם מתאים. המעקב החציוני בניסוי זה היה 18 חודשים. הממצאים הראו שהזמן החציוני להקלטות תאים נויטרופילים היה בין 9.5 ל-18 יום, ולא היה כישלון בקליטה באף חולה. בנוסף, לא נצפו תוצאות לוואי שליליות באף חולה. חולה אחד נפטר בגלל סיבוך ריאתי שנבע מעצם הזרקת התאים.

החוקרים מסיקים שטיפול בדם טבורי שעבר התרבות תאים בשיטה זאת הוא אפשרי ובטוח ומאפשר שימוש במנה אחת של דם טבורי, עם היקלטות שתל תקינה. האפשרות להרבות את תאי הגזע שומרת את היתרונות של הדם הטבורי שבו תופעת השתל נגד המאחסן (GVHD) פחותה. תוצאות אלו מצדיקות המשך מחקר בניסויים קליניים נוספים.

Hematopoietic stem cell transplantation using single UM171-expanded cord blood: a single-arm, phase 1–2 safety and feasibility study

Sandra Cohen et al. The Lancet Haematology November 05, 2019 :https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30202-9

 

טיפול בעזרת השתלת דם טבורי בחולי לוקמיה חריפה ותסמונת מיאלודיספלסטית: ניסוי קליני בפאזה שנייה

קבוצת חוקרים מיפן מדווחת על תוצאות קליניות מעודדות של טיפול בהשתלת דם טבורי בקבוצה של 61 חולים מבוגרים שסבלו מלוקמיה חריפה או תסמונת מיאלודיספלסטית. התוצאות הראו שביום ה-180 אחרי ההשתלה של מנת דם טבורי אחת, 85% מהחולים היו בחיים. בנוסף, קליטת תאים נויטרופילים במח העצם הייתה יעילה ב-92% מהחולים ותגובת השתל נגד המאכסן בדרגות חומרה מתקדמות הייתה רק ב-30% עד 32% מהחולים. התמותה ללא התפרצות מחודשת של המחלה אחרי שנתיים הייתה 18% וביחד עם התפרצות המחלה הייתה 13%.

תוצאות אלו מצביעות על תגובתיות קלינית משופרת בהשוואה להשתלת מח עצם מתורם. החוקרים מציעים לאור התוצאות לשקול טיפול בהשתלת דם טבורי במחלות אלו במצבים בהם לא נמצא תורם מח עצם שיש לו התאמה טובה לחולה

 

Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Sep 20. In Press

Prospective Phase 2 Study of Umbilical Cord Blood Transplantation in Adult Acute Leukemia and Myelodysplastic Syndrome.

Terakura S, et al.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31546004

 

 

 

השתלת דם טבורי במתבגרים וצעירים לטיפול בלוקמיה חריפה

טיפול בלוקמיה במתבגרים וצעירים הוא בעל מאפיינים ייחודיים בהשוואה לאלו של קבוצות גיל אחרות. במאמר שפורסם לאחרונה, סוכמו תוצאות רטרוספקטיביות של השתלות דם טבורי שנלקח מתורמים שאינם בני משפחה ב-504 חולים שטופלו בין השנים 2004-2016. החולים היו בגילאי 15-25 וחלו בלוקמיה חריפה לימפובלסטית או מיאלואידית. המדד העיקרי שנמדד היה הישרדות בחיים לאחר שלוש שנים. 58% מהחולים טופלו במנת דם טבורי אחת, והשאר בשתי מנות דם טבורי.

התוצאות הראו הישרדות בחיים אחרי שלוש שנים של 45% מהחולים, והישרדות חופשית ממחלה של 42%. בחולים שסטטוס המחלה בזמן הטיפול היה טוב יותר, וכן בכאלה שטופלו בזמן קצר יותר לאחר האבחנה, סיכויי ההישרדות היו טובים יותר. תגובה אקוטית של שתל נגד המאחסן (GvHD) הייתה גבוהה יותר בחולים שקיבלו שתי מנות דם טבורי מאשר באלה שקיבלו מנה אחת. תוצאות אלה דומות לתוצאות הקליניות של השתלות דם טבורי בילדים עם לוקמיה חריפה.

מסקנות החוקרים הייתה שתוצאות קליניות של השתלות דם טבורי בחולים מתבגרים וצעירים משתפרות בשנים האחרונות ונעשות דומות לאלה שמתקבלות בילדים. סיכום תוצאות זה מאפשר הבנה טובה יותר של הטיפול בחולים מתבגרים וצעירים ונותן בסיס לניסויים רטרוספקטיביים נוספים.

 

Myeloablative unrelated cord blood transplantation in adolescents and young adults with acute leukemia
Hiromi Hayashi et al. Biology of Blood and Marrow Transplantation 2019 In Press
www.bbmt.org/article/S1083-8791(19)30503-8/fulltext

תוצאות טובות בהשתלת דם טבורי לחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה – AML

התבצע מחקר רטרוספקטיבי (בחינת תוצאות שפורסמו בעבר) ב-146 חולי AML שניונית מעל גיל 18 שטופלו בדם טבורי. התוצאות הראו שב-83% מהחולים הושגה קליטת שתל שהתבטאה בספירת תאים נויטרופילים.
בחולים שקיבלו את הטיפול בהיותם בהפוגה מלאה מהמחלה, 42% היו בחיים שנתיים לאחר ההשתלה – זאת לעומת 19% מהחולים שקיבלו את ההשתלה בזמן מחלה מתקדמת.
החוקרים מסיקים שהשתלת דם טבורי לחולי AML שניונית מצילה  כ- 40% מהחולים שטופלו בזמן הפוגה ראשונה.

הערת המחבר: AML שניונית היא מחלה שחזרה לאחר טיפולים ב-AML ראשונית או במחלות ממאירות אחרות. לאחר כישלון של שני סוגי טיפולים שונים, נסיגה מלאה ללא חזרת מחלה בטווח הארוך במחלה זו יכולה להיות בכ- 20%-45% מהחולים.

 

J Intern Med. 2018 Dec 18.

Cord blood transplantation is associated with good outcomes in secondary Acute Myeloid Leukemia in first remission.

Baron F1Labopin M2,3Ruggeri A4Volt F5Mohty M6Blaise D7Chevallier P8Sanz J9Fegueux N10Cornelissen JJ11Rambaldi A12Savani B13Gluckman E5Nagler A3,14,3.

Author information

 

השוואה בין דם טבורי למח עצם בטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה

לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML) הנושאת מרקר FLT3+ היא מחלה עם פרוגנוזה גרועה. מספר קבוצות של רופאים שמתמחים בהשתלת מח עצם, כולל חוקרים מישראל, פרסמו תוצאות של מחקר קליני טיפולי במחלה זו. המחקר כלל ניסוי קליני השוואתי בו שתי קבוצות חולים טופלו באמצעות דם טבורי או באמצעות מח עצם מתורם בן משפחה או תורם זר. נמצא שיעילות הטיפול המתבטאת בסיכון להישנות המחלה הייתה דומה בשתי הקבוצות. סיבוכים של מחלת השתל נגד המאכסן (GVHD) היו נמוכים יותר בקבוצה שטופלה בדם טבורי. החוקרים מסכמים ניסוי זה בכך שהשתלת דם טבורי היא אלטרנטיבה מתאימה בחולים במחלה זאת, אשר אין להם תורם בן משפחה עם HLA תואם. השימוש בדם הטבורי שיכול להיות זמין מידית חשוב במיוחד לאור הסיכוי הגבוה אצל חולים אלו להישנות המחלה בטווח הקצר.

Outcomes of UCB transplantation are comparable in FLT3+ AML: results of CIBMTR, EUROCORD and EBMT collaborative analysis.
Ustun C, Giannotti F, Zhang MJ, Wang HL, Brunstein C, Labopin MRocha V, de Lima M10, Baron F, Sandmaier BM, Eapen M, Gluckman E, Nagler A, Weisdorf DJ, Ruggeri A.
Leukemia. 2017, 31(6):1408-1414.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119528

 

לימפוציטים מדם טבורי מסייעים בהליך השתלת מח עצם בטיפול במיאלומה נפוצה

חולי מיאלומה נפוצה סובלים משיבושים בתפקוד המערכת החיסונית. חוקרים מ-MD Anderson  טקסס פרסמו מאמר בו הם מדווחים על תוצאות של ניסוי קליני בפאזה ראשונה. החולים טופלו בכימותרפיה ובהשתלת מח עצם עצמית בתוספת עירוי לימפוציטים מסוג NK שמקורם בדם טבורי של תורם. בניסוי זה טופלו 12 חולי מיאלומה נפוצה בקבוצות של מינונים עולים של מספר תאי NK. התוצאות הראו שהטיפול בטוח, לא הייתה השפעה שלילית של העירוי וכן לא נצפתה תגובת שתל נגד המאכסן (GVH). בנוסף, 10 מטופלים הגיבו באופן חיובי לטיפול לפי מדדים קליניים מקובלים. במעקב של 21 חודשים, אצל ארבעה חולים המחלה התפרצה שוב ושניים מהם נפטרו. אלו הן תוצאות דומות למה שמתקבל בהשתלות מח עצם במחלה זו. ייתכן והתוצאה מבטאת שיפור מסוים לעומת השתלה ללא לימפוציטים מדם טבורי, אך קשה להסיק מסקנות כאלה בגלל המספר הקטן של החולים שנבדק.
מחקר זה מהווה נדבך נוסך בניסויים שנועדו לשפר את פעילות השתל של מח עצם ע"י חיזוק התגובה החיסונית, במקרה זה ע"י הוספת תאים של מערכת החיסון שמקורם בתרומת דם טבורי.

Phase I study of cord blood-derived natural killer cells combined with autologous stem cell transplantation in multiple myeloma.
Br J Haematol. 2017 May;177(3):457-466  Shah N1, Li L1, McCarty J1, Kaur I1, Yvon E1, Shaim H1, Muftuoglu M1, Liu E1, Orlowski RZ2, Cooper L3, Lee D4, Parmar S1, Cao K5, Sobieiski C6, Saliba R1, Hosing C1, Ahmed S1, Nieto Y1, Bashir Q1, Patel K1, Bollard C7, Qazilbash M1, Champlin R1, Rezvani K1, Shpall EJ1.

 

השוואה בין השתלת דם טבורי להשתלת מח עצם בחולי AML

במסגרת מחקר חדש שהתבצע במספר בתי חולים בספרד, חולי AML (לוקמיה מיאלואידית  חריפה) חולקו לשתי קבוצות וטופלו באופן הבא:

51 חולי AML עברו השתלת דם טבורי שלאחריה נוספה השתלת מח עצם מתורם הפלואידנטיקל (זהו תורם בן משפחה ששונה במחצית מהסמנים ההיסטוקומפטיביליים שלו מאלו של החולה).

36 חולי AML הושתלו במח עצם מתורם הפלואידנטיקל בלבד.

החולים בשתי הקבוצות טופלו בציקלופוספמיד לאחר ההשתלה.

קליטת השתל היתה גבוהה ודומה בשתי הקבוצות. הסיבוך של מחלת השתל נגד המאכסן GvH היה נמוך יותר בקבוצת המטופלים בדם טבורי. הישרדות החולים לאחר שנתיים  היתה דומה בשתי הקבוצות (כ-50%).

מסקנת החוקרים היתה שגישה של השתלת דם טבורי ביחד עם מח עצם הפלואידנטיקל לטיפול בלוקמיה מילואידית חריפה היא יעילה בדומה להשתלת מח עצם, אך יש לה יתרון של הורדת הסיבוכים של GvH.

* Haplo-Cord transplantation compared to haploidentical transplantation with post-transplant cyclophosphamide in patients with AML

M Kwon, et al. Bone Marrow Transplantation , (27 March 2017)

השתלת דם טבורי לטיפול במחלות דם ממאירות – עדיפות במצבים מסוימים בהשוואה להשתלת מח עצם.*

במאמר שפורסם לאחרונה בעיתון היוקרתי New England Journal of Medicine פורסמו תוצאות של ניסוי קליני שבו השוו את הטיפול עם השתלת דם טבורי לטיפולים עם השתלת מח עצם מתורמים זרים. נבדקו חולים עם
acute leukemia or myelodysplastic syndrome והתוצאות דווחו לגבי חולים בהם נותרה שארית מחלה
(Minimal Residual Disease) לפני ההשתלה.
השתלת דם טבורי הביאה לתוצאות דומות או טובות יותר במדד של השרדות כוללת של המטופלים, לעומת השתלת מח עצם מתורם זר מותאם ב-HLA למקבל. התוצאות עם דם טבורי היו טובות יותר בצורה משמעותית בהשוואה לשתל מח עצם שלא היה בהתאמה מלאה לחולה המקבל. בנוסף, הסיכוי לחזרת המחלה היה נמוך יותר בחולים שטופלו עם דם טבורי לעומת חולים שטופלו עם מח עצם.
החוקרים מציעים שלאור תוצאות אלו, יש לשקול השתלת דם טבורי כאלטרנטיבה במחלות ובמצבים הנ"ל, לעומת מקורות אחרים של שתל מח עצם.

*Cord-Blood Transplantation in Patients with Minimal Residual Disease
Filippo Milano et al. N Engl J Med 2016; 375:944-953

השתלת מח עצם לטיפול במחלות ממאירות המטולוגיות – השוואה בין דם טבורי לדם היקפי מראה יתרון לדם טבורי*

בניסוי קליני זה השוו בין שני מקורות לשתל מח עצם: שתי מנות של דם טבורי תואם, לעומת דם הקפי (mobilized) מתורמים זרים תואמים. בקבוצה הראשונה היו 51 חולים ובשניה 57. כעבור שלוש שנים מהטיפול, בקבוצת הדם ההיקפי נצפו 44% מקרים של מחלת השתל נגד המאכסן הכרונית ואילו בקבוצה שקיבלה דם טבורי היו רק 8% חולים במחלה זאת. מחלות השתל נגד המאכסן המשולב (כרוני ואקוטי) גם הן הופיעו פחות בקבוצת הדם הטבורי לעומת הדם ההיקפי (32% לעומת 68%). גם הזמן שנדרש להפסקת הטיפול האימונוסופרסיבי, וכן משך האשפוז וסיבוכים זיהומיים מאוחרים, היו קצרים ופחותים יותר בקבוצת הדם הטבורי. חיות המטופלים לאחר שלוש שנים היתה דומה בשתי הקבוצות. מחקר זה התבצע בשני מרכזים רפואיים גדולים בארה"ב (דנבר וסיאטל). החוקרים מסכמים שלאור ממצאים אלו, ולאור הזמינות של שתלי דם טבורי, לחולים עבורם אין תורם קרוב משפחה מתאים, הם יעדיפו להשתלה דם טבורי על פני שתל מדם היקפי.

*Gutman JA et al,  Bone Marrow Transplant. 2016 Jul 11

Chronic graft versus host disease burden and late transplant complications are lower following adult double cord blood versus matched unrelated donor peripheral blood transplantation.