קטגוריה: מחלות של מערכת הדם

תוצאות טובות בהשתלת דם טבורי לחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה – AML

התבצע מחקר רטרוספקטיבי (בחינת תוצאות שפורסמו בעבר) ב-146 חולי AML שניונית מעל גיל 18 שטופלו בדם טבורי. התוצאות הראו שב-83% מהחולים הושגה קליטת שתל שהתבטאה בספירת תאים נויטרופילים.
בחולים שקיבלו את הטיפול בהיותם בהפוגה מלאה מהמחלה, 42% היו בחיים שנתיים לאחר ההשתלה – זאת לעומת 19% מהחולים שקיבלו את ההשתלה בזמן מחלה מתקדמת.
החוקרים מסיקים שהשתלת דם טבורי לחולי AML שניונית מצילה  כ- 40% מהחולים שטופלו בזמן הפוגה ראשונה.

הערת המחבר: AML שניונית היא מחלה שחזרה לאחר טיפולים ב-AML ראשונית או במחלות ממאירות אחרות. לאחר כישלון של שני סוגי טיפולים שונים, נסיגה מלאה ללא חזרת מחלה בטווח הארוך במחלה זו יכולה להיות בכ- 20%-45% מהחולים.

 

J Intern Med. 2018 Dec 18.

Cord blood transplantation is associated with good outcomes in secondary Acute Myeloid Leukemia in first remission.

Baron F1Labopin M2,3Ruggeri A4Volt F5Mohty M6Blaise D7Chevallier P8Sanz J9Fegueux N10Cornelissen JJ11Rambaldi A12Savani B13Gluckman E5Nagler A3,14,3.

Author information

 

השתלת דם טבורי לטיפול באנמיה נרכשת עמידה

התפרסמו תוצאות של ניסוי קליני בפזה שניה לטיפול בחוסר דם נרכש חמור ועמיד – Refractory Aplastic Anemia. טיפול במחלה זו באמצעות השתלת מח עצם שהיה מקובל בעבר הניב תוצאות לא מעודדות.
במסגרת הניסוי הקליני, 26 חולים בגיל 16 חציוני טופלו באמצעות דם טבורי מתורמים, לאחר טיפול מקדים לדיכוי המערכת החיסונית. במעקב חציוני של 38.8 חודשים, 23 מהחולים (88%) קלטו את השתל. בנוסף, 23 חולים (88.5%) היו בחיים לאחר שנה. במקרים דומים של טיפול באמצעות השתלת מח עצם, הישרדות אחרי שנה עמדה על 20% בלבד. הישרדות בחיים אחרי שנתיים בניסוי זה הייתה 84%.
מסקנת החוקרים: טיפול באנמיה קשה ועמידה בעזרת דם טבורי מתורמים הוא אופציה עם פוטנציאל ריפוי משמעותי בחולים צעירים.

Unrelated cord blood transplantation in patients with acquired refractory aplastic anemia: a nationwide phase II study.
Peffault de Latour R.. et al. Blood. 2018 May 14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29760162