קטגוריה: אוטיזם

השתלת דם טבורי עצמי לטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי: שיפור במצב הקליני המלווה בשיפור תמונת הקישוריות המבנית במח

בהמשך לממצאים קליניים חיוביים שפורסמו לאחרונה ע"י קבוצתה של ד"ר ג'ואן קורצברג מאוניברסיטת דיוק בצפון קרולינה, הקבוצה פרסמה כעת את התוצאות של המשך המחקר הקליני שכלל בדיקת תמונה מבנית של קישוריות רשת העצבים במח. במחקר זה נבדקו 26 חולים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 2-6 שהושתלו במנה אחת של דם טבורי עצמי. הבדיקות התבצעו חצי שנה אחרי ההשתלה. במקביל לבדיקות הקליניות, נבדקו גם תמונות הדמיה של מח החולים שמדדו בעיקר את דרגת הקישוריות המבנית בין הנוירונים במוח. פרמטר זה מצביע על מידת התפקוד של אזורים שונים במח. התוצאות הראו התאמה טובה בין שיפור במדדים ההתנהגותיים של החולים לבין השיפור בקישוריות המבנית של העצבים באזורים מוגדרים במוח המטופלים. השיפור התרחש באותם אזורים במח שבעבר נמצא שהיו פגועים מבחינת הקישוריות האנטומית והפגמים הפונקציונליים בילדים על הספקטרום האוטיסטי. החוקרים הסיקו מניסויים אלה שהשיפור בקומוניקציה החברתית וכושר הביטוי ביחד עם הירידה בסימפטומים הקליניים היו מלווים בעליה בקישוריות מבנית ברשתות הנוירונים במח, בחולים אשר קיבלו טיפול במנה אחת של דם טבורי עצמי.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30620122

Stem Cells Transl Med. 2019 Feb;8(2):138-147

White Matter Tract Changes Associated with Clinical Improvement in an Open-Label Trial Assessing Autologous Umbilical Cord Blood for Treatment of Young Children with Autism.

Carpenter KLH1Major S1Tallman C2Chen LW2Franz L1,3Sun J4Kurtzberg J4Song A2Dawson G1,4.

 

ניסוי קליני מבוקר לטיפול בילדים אוטיסטים בעזרת דם טבורי עצמי

מאמר שהתפרסם לאחרונה ע"י קבוצת חוקרים מקליפורניה מתאר מחקר בו נבדקו 29 ילדים בגילאי 2-6 שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. הנבדקים חולקו באקראי לקבוצת טיפול שקיבלה עירוי של דם טבורי עצמי וקבוצת ביקורת שקיבלה פלצבו. הילדים נבדקו לפני הטיפול, אחרי 12 ו-24 שבועות, במבחני דיבור והתנהגות מקובלים. התוצאות הראו שהטיפול הינו בטיחותי. בנוסף, נצפתה נטייה לשיפור במדדים השונים, במיוחד במדדי התנהגות חברתית. לא נמצא הבדל סטטסיסטי משמעותי בהשוואת המדדים הכמותיים השונים בין הקבוצות. החוקרים מציעים להמשיך בניסויים קליניים מבוקרים נוספים על מנת לבדוק את השפעת הטיפול בדם טבורי על ילדים עם אוטיזם.

Safety and Observations from a Placebo-Controlled, Crossover Study to Assess Use of Autologous Umbilical Cord Blood Stem Cells to Improve Symptoms in Children with Autism.
Chez M et al. Stem Cells Transl. Med. Feb 2018
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.17-0042/full

 

טיפול בעזרת דם טבורי בילדים אוטיסטים : ניסוי קליני פזה ראשונה

במאמר שהתפרסם לאחרונה ע"י פרופ' ג'ואן קורצברג, מאוניברסיטת דיוק בארה"ב, דווחו תוצאות של ניסוי קליני פזה ראשונה לטיפול בילדים אוטיסטים ע"י ערוי של דם טבורי עצמי. נבדקו 26 ילדים בגיל 2-6 שנים, במרווחי זמן של 6 ו-12 חודשים לאחר הטיפול. נמצא שהטיפול היה בטוח וללא תופעות לואי. בנוסף, נמצא שיפור במדדים התנהגותיים בחלק מהילדים, במיוחד באלו שהיתה להם בזמן תחילת הניסוי רמה גבוה יותר של אינטיליגנציה לא ורבלית. תוצאות אלו ישמשו כבסיס לתכנון ניסויים נוספים לטיפול בילדים אוטיסטים בעזרת דם טבורי.

* Autologous Cord Blood Infusions Are Safe and Feasible in Young Children with Autism Spectrum Disorder: Results of a Single-Center Phase I Open-Label Trial

Geraldine Dawson… Joanne Kurtzberg STEM CELLS TRANSLATIONAL MEDICINE  5 April 2017