השתלת תאי גזע המופויטיים באמצעות מנת דם טבורי שעברה ריבוי תאים

קבוצת רופאים משני בתי חולים בקנדה פרסמה תוצאות קליניות של השתלת דם טבורי שעבר ריבוי תאים בשיטת UM171, באמצעות פקטור שגורם להתרבות של תאי גזע. בניסוי טופלו 27 חולים בגילאי 3-64 עם ממאירויות המטולוגיות שלא נמצא להם תורם מח עצם מתאים. המעקב החציוני בניסוי זה היה 18 חודשים. הממצאים הראו שהזמן החציוני להקלטות תאים נויטרופילים היה בין 9.5 ל-18 יום, ולא היה כישלון בקליטה באף חולה. בנוסף, לא נצפו תוצאות לוואי שליליות באף חולה. חולה אחד נפטר בגלל סיבוך ריאתי שנבע מעצם הזרקת התאים.

החוקרים מסיקים שטיפול בדם טבורי שעבר התרבות תאים בשיטה זאת הוא אפשרי ובטוח ומאפשר שימוש במנה אחת של דם טבורי, עם היקלטות שתל תקינה. האפשרות להרבות את תאי הגזע שומרת את היתרונות של הדם הטבורי שבו תופעת השתל נגד המאחסן (GVHD) פחותה. תוצאות אלו מצדיקות המשך מחקר בניסויים קליניים נוספים.

Hematopoietic stem cell transplantation using single UM171-expanded cord blood: a single-arm, phase 1–2 safety and feasibility study

Sandra Cohen et al. The Lancet Haematology November 05, 2019 :https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30202-9