ארכיון חודשי: נובמבר 2019

פיתוח פעילות נגד נגיפים בשתל דם טבורי

אחד מהסיבוכים האפשריים לאחר השתלת מח עצם הוא זיהום ויראלי (נגיפי). קבוצות חוקרים מארה"ב פיתחו טכנולוגיה בעזרתה ניתן לחזק את היכולת של הדם הטבורי לתקוף נגיפים ובכך להוריד את הסיכוי לסיבוך זה.

מדענים מ-MD Anderson ביוסטון, טקסס בשיתוף עם קבוצות נוספות מדווחים על ניסוי קליני ראשון מסוגו בו טופלו חולים עם ממאירות המטולוגית בעזרת השתלת מנה אחת של דם טבורי. חלק מהתאים הלבנים במנה (לימפוציטים מסוג T) טופלו מחוץ לגוף בטכנולוגיה שהקנתה להם יכולת חזקה יותר לתקוף סוגים שונים של נגיפים שעלולים להתפתח לזיהום נגיפי בחלק מהחולים.

כידוע, מנת הדם הטבורי נשמרת בשני חלקים, ו"החיזוק" החיסוני התבצע על 20% מהמנה שנשמרת בנפרד. שאר המנה מושתלת לחולה כחלק מטיפול השתלת מח עצם רגילה. בניסוי קליני זה דווחו תוצאות של בטיחות בטיפול. מנות הדם הטבורי המושתלות נקלטו ללא ירידה באיכות הקליטה, וכן לא נצפתה תגובת השתל נגד המאכסן (GvHD) בדרגות גבוהות. 13 מתוך 14 החולים המטופלים לא פיתחו מחלות ויראליות לאחר ההשתלה. רק חולה אחד פיתח מחלה ויראלית מקומית, רטיניטיס, שהייתה קשורה כנראה לטיפול בסטרואידים כנגד GvHD.

החוקרים מסיקים שניתן לקבל בעזרת טכנולוגיה זאת השפעה אנטי ויראלית לתקופה ארוכה, ובכך לשפר את התוצאות של השתלת מח עצם בעזרת דם טבורי.

 

Blood Adv. 2019 Jul 23;3(14):2057-2068.

Safety and feasibility of virus-specific T cells derived from umbilical cord blood in cord blood transplant recipients.

Abraham AA1John TD2,3Keller MD1Cruz CRN1Salem B1Roesch L1Liu H4Hoq F1Grilley BJ2,3Gee AP2,3Dave H1Jacobsohn DA1Krance RA2,3Shpall EJ2,3Martinez CA2,3Hanley PJ1Bollard CM1.

השתלת תאי גזע המופויטיים באמצעות מנת דם טבורי שעברה ריבוי תאים

קבוצת רופאים משני בתי חולים בקנדה פרסמה תוצאות קליניות של השתלת דם טבורי שעבר ריבוי תאים בשיטת UM171, באמצעות פקטור שגורם להתרבות של תאי גזע. בניסוי טופלו 27 חולים בגילאי 3-64 עם ממאירויות המטולוגיות שלא נמצא להם תורם מח עצם מתאים. המעקב החציוני בניסוי זה היה 18 חודשים. הממצאים הראו שהזמן החציוני להקלטות תאים נויטרופילים היה בין 9.5 ל-18 יום, ולא היה כישלון בקליטה באף חולה. בנוסף, לא נצפו תוצאות לוואי שליליות באף חולה. חולה אחד נפטר בגלל סיבוך ריאתי שנבע מעצם הזרקת התאים.

החוקרים מסיקים שטיפול בדם טבורי שעבר התרבות תאים בשיטה זאת הוא אפשרי ובטוח ומאפשר שימוש במנה אחת של דם טבורי, עם היקלטות שתל תקינה. האפשרות להרבות את תאי הגזע שומרת את היתרונות של הדם הטבורי שבו תופעת השתל נגד המאחסן (GVHD) פחותה. תוצאות אלו מצדיקות המשך מחקר בניסויים קליניים נוספים.

Hematopoietic stem cell transplantation using single UM171-expanded cord blood: a single-arm, phase 1–2 safety and feasibility study

Sandra Cohen et al. The Lancet Haematology November 05, 2019 :https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30202-9