השתלת דם טבורי עצמי לטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי: שיפור במצב הקליני המלווה בשיפור תמונת הקישוריות המבנית במח

בהמשך לממצאים קליניים חיוביים שפורסמו לאחרונה ע"י קבוצתה של ד"ר ג'ואן קורצברג מאוניברסיטת דיוק בצפון קרולינה, הקבוצה פרסמה כעת את התוצאות של המשך המחקר הקליני שכלל בדיקת תמונה מבנית של קישוריות רשת העצבים במח. במחקר זה נבדקו 26 חולים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי 2-6 שהושתלו במנה אחת של דם טבורי עצמי. הבדיקות התבצעו חצי שנה אחרי ההשתלה. במקביל לבדיקות הקליניות, נבדקו גם תמונות הדמיה של מח החולים שמדדו בעיקר את דרגת הקישוריות המבנית בין הנוירונים במוח. פרמטר זה מצביע על מידת התפקוד של אזורים שונים במח. התוצאות הראו התאמה טובה בין שיפור במדדים ההתנהגותיים של החולים לבין השיפור בקישוריות המבנית של העצבים באזורים מוגדרים במוח המטופלים. השיפור התרחש באותם אזורים במח שבעבר נמצא שהיו פגועים מבחינת הקישוריות האנטומית והפגמים הפונקציונליים בילדים על הספקטרום האוטיסטי. החוקרים הסיקו מניסויים אלה שהשיפור בקומוניקציה החברתית וכושר הביטוי ביחד עם הירידה בסימפטומים הקליניים היו מלווים בעליה בקישוריות מבנית ברשתות הנוירונים במח, בחולים אשר קיבלו טיפול במנה אחת של דם טבורי עצמי.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30620122

Stem Cells Transl Med. 2019 Feb;8(2):138-147

White Matter Tract Changes Associated with Clinical Improvement in an Open-Label Trial Assessing Autologous Umbilical Cord Blood for Treatment of Young Children with Autism.

Carpenter KLH1Major S1Tallman C2Chen LW2Franz L1,3Sun J4Kurtzberg J4Song A2Dawson G1,4.