טיפול בעזרת השתלת דם טבורי בחולי לוקמיה חריפה ותסמונת מיאלודיספלסטית: ניסוי קליני בפאזה שנייה

קבוצת חוקרים מיפן מדווחת על תוצאות קליניות מעודדות של טיפול בהשתלת דם טבורי בקבוצה של 61 חולים מבוגרים שסבלו מלוקמיה חריפה או תסמונת מיאלודיספלסטית. התוצאות הראו שביום ה-180 אחרי ההשתלה של מנת דם טבורי אחת, 85% מהחולים היו בחיים. בנוסף, קליטת תאים נויטרופילים במח העצם הייתה יעילה ב-92% מהחולים ותגובת השתל נגד המאכסן בדרגות חומרה מתקדמות הייתה רק ב-30% עד 32% מהחולים. התמותה ללא התפרצות מחודשת של המחלה אחרי שנתיים הייתה 18% וביחד עם התפרצות המחלה הייתה 13%.

תוצאות אלו מצביעות על תגובתיות קלינית משופרת בהשוואה להשתלת מח עצם מתורם. החוקרים מציעים לאור התוצאות לשקול טיפול בהשתלת דם טבורי במחלות אלו במצבים בהם לא נמצא תורם מח עצם שיש לו התאמה טובה לחולה

 

Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Sep 20. In Press

Prospective Phase 2 Study of Umbilical Cord Blood Transplantation in Adult Acute Leukemia and Myelodysplastic Syndrome.

Terakura S, et al.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31546004