השתלת דם טבורי במתבגרים וצעירים לטיפול בלוקמיה חריפה

טיפול בלוקמיה במתבגרים וצעירים הוא בעל מאפיינים ייחודיים בהשוואה לאלו של קבוצות גיל אחרות. במאמר שפורסם לאחרונה, סוכמו תוצאות רטרוספקטיביות של השתלות דם טבורי שנלקח מתורמים שאינם בני משפחה ב-504 חולים שטופלו בין השנים 2004-2016. החולים היו בגילאי 15-25 וחלו בלוקמיה חריפה לימפובלסטית או מיאלואידית. המדד העיקרי שנמדד היה הישרדות בחיים לאחר שלוש שנים. 58% מהחולים טופלו במנת דם טבורי אחת, והשאר בשתי מנות דם טבורי.

התוצאות הראו הישרדות בחיים אחרי שלוש שנים של 45% מהחולים, והישרדות חופשית ממחלה של 42%. בחולים שסטטוס המחלה בזמן הטיפול היה טוב יותר, וכן בכאלה שטופלו בזמן קצר יותר לאחר האבחנה, סיכויי ההישרדות היו טובים יותר. תגובה אקוטית של שתל נגד המאחסן (GvHD) הייתה גבוהה יותר בחולים שקיבלו שתי מנות דם טבורי מאשר באלה שקיבלו מנה אחת. תוצאות אלה דומות לתוצאות הקליניות של השתלות דם טבורי בילדים עם לוקמיה חריפה.

מסקנות החוקרים הייתה שתוצאות קליניות של השתלות דם טבורי בחולים מתבגרים וצעירים משתפרות בשנים האחרונות ונעשות דומות לאלה שמתקבלות בילדים. סיכום תוצאות זה מאפשר הבנה טובה יותר של הטיפול בחולים מתבגרים וצעירים ונותן בסיס לניסויים רטרוספקטיביים נוספים.

 

Myeloablative unrelated cord blood transplantation in adolescents and young adults with acute leukemia
Hiromi Hayashi et al. Biology of Blood and Marrow Transplantation 2019 In Press
www.bbmt.org/article/S1083-8791(19)30503-8/fulltext