תוצאות טובות בהשתלת דם טבורי לחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה – AML

התבצע מחקר רטרוספקטיבי (בחינת תוצאות שפורסמו בעבר) ב-146 חולי AML שניונית מעל גיל 18 שטופלו בדם טבורי. התוצאות הראו שב-83% מהחולים הושגה קליטת שתל שהתבטאה בספירת תאים נויטרופילים.
בחולים שקיבלו את הטיפול בהיותם בהפוגה מלאה מהמחלה, 42% היו בחיים שנתיים לאחר ההשתלה – זאת לעומת 19% מהחולים שקיבלו את ההשתלה בזמן מחלה מתקדמת.
החוקרים מסיקים שהשתלת דם טבורי לחולי AML שניונית מצילה  כ- 40% מהחולים שטופלו בזמן הפוגה ראשונה.

הערת המחבר: AML שניונית היא מחלה שחזרה לאחר טיפולים ב-AML ראשונית או במחלות ממאירות אחרות. לאחר כישלון של שני סוגי טיפולים שונים, נסיגה מלאה ללא חזרת מחלה בטווח הארוך במחלה זו יכולה להיות בכ- 20%-45% מהחולים.

 

J Intern Med. 2018 Dec 18.

Cord blood transplantation is associated with good outcomes in secondary Acute Myeloid Leukemia in first remission.

Baron F1Labopin M2,3Ruggeri A4Volt F5Mohty M6Blaise D7Chevallier P8Sanz J9Fegueux N10Cornelissen JJ11Rambaldi A12Savani B13Gluckman E5Nagler A3,14,3.

Author information