ארכיון חודשי: ינואר 2019

הצלחה בטיפול בטרשת נפוצה (MS) בעזרת השתלת מח עצם

חוקרים דיווחו לאחרונה על גישה חדשה לטיפול בטרשת נפוצה בעזרת השתלת מח עצם וטיפול מקדים לדיכוי חלקי של המערכת החיסונית. החוקרים טיפלו ב-110 חולים, כאשר ב-103 חולים התבצעה הערכה מלאה. החולים היו עם מחלה מתקדמת וחולקו לשתי קבוצות, האחת קיבלה השתלת מח עצם והשנייה טופלה בתרופות מקובלות למחלה. המחקר התבצע במספר מרכזים רפואיים בארה"ב, אירופה ודרום אמריקה. 98 חולים נבדקו במשך שנה אחת ו- 23 חולים נבדקו כל שנה במשך חמש שנים. התוצאות הראו שהתקדמות המחלה נצפתה רק בשלושה חולים בקבוצת הניסוי (השתלת מח עצם) לעומת 34 חולים בקבוצת הביקורת (טיפול תרופתי). גם רמת הבטיחות הייתה גבוהה ולא נצפתה תמותה בין המטופלים.

אלו תוצאות מבטיחות מאוד שדורשות מחקרים קליניים נוספים לאימות ופיתוח גישה טיפולית זאת.

JAMA. 2019 Jan 15;321(2):165-174.

Effect of Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation vs Continued Disease-Modifying Therapy on Disease Progression in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: A Randomized Clinical Trial.

Burt RK1Balabanov R2Burman J3Sharrack B4Snowden JA5Oliveira MC6Fagius J3Rose J7Nelson F8Barreira AA9Carlson K10Han X1Moraes D6Morgan A1Quigley K1Yaung K1Buckley R1Alldredge C1Clendenan A1Calvario MA1Henry J1Jovanovic B11Helenowski IB11.

תוצאות טובות בהשתלת דם טבורי לחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה – AML

התבצע מחקר רטרוספקטיבי (בחינת תוצאות שפורסמו בעבר) ב-146 חולי AML שניונית מעל גיל 18 שטופלו בדם טבורי. התוצאות הראו שב-83% מהחולים הושגה קליטת שתל שהתבטאה בספירת תאים נויטרופילים.
בחולים שקיבלו את הטיפול בהיותם בהפוגה מלאה מהמחלה, 42% היו בחיים שנתיים לאחר ההשתלה – זאת לעומת 19% מהחולים שקיבלו את ההשתלה בזמן מחלה מתקדמת.
החוקרים מסיקים שהשתלת דם טבורי לחולי AML שניונית מצילה  כ- 40% מהחולים שטופלו בזמן הפוגה ראשונה.

הערת המחבר: AML שניונית היא מחלה שחזרה לאחר טיפולים ב-AML ראשונית או במחלות ממאירות אחרות. לאחר כישלון של שני סוגי טיפולים שונים, נסיגה מלאה ללא חזרת מחלה בטווח הארוך במחלה זו יכולה להיות בכ- 20%-45% מהחולים.

 

J Intern Med. 2018 Dec 18.

Cord blood transplantation is associated with good outcomes in secondary Acute Myeloid Leukemia in first remission.

Baron F1Labopin M2,3Ruggeri A4Volt F5Mohty M6Blaise D7Chevallier P8Sanz J9Fegueux N10Cornelissen JJ11Rambaldi A12Savani B13Gluckman E5Nagler A3,14,3.

Author information