השתלת דם טבורי שעבר ריבוי באמצעות הטכנולוגיה של חברת גמידה סל

החברה הישראלית גמידה סל פרסמה תוצאות של ניסוי קליני בפאזה 1-2 עם המוצר Nicord – דם טבורי שעבר השבחה ע"י ריבוי תאי הגזע שבו. בחולים שקיבלו השתלה זו נצפתה התאוששות מהירה ויציבה של נאוטרופילים וטסיות דם, וכן שיקום מהיר של המערכת החיסונית. זמן החציון להיקלטות הנאוטרופילים היה קצר ב-50% מהזמן שנצפה אצל חולים שהושתלו בעבר עם דם טבורי ללא ריבוי התאים. גם פרופיל הבטיחות של המוצר היה מקובל. בנוסף, בחולים בהם השתל נקלט, הזמן החציוני להקלטות היה 11.5 ימים, זאת לעומת 21 ימים בקבוצת הביקורת (ההיסטורית). לאחר 42 ימים ממועד ההשתלה, אצל 94% מהחולים השתל נקלט לפי מדדים כמותיים שנקבעו לניסוי, זאת לעמת 85% באוכלוסית הביקורת. זמן החציון לקליטת טסיות הדם היה 34 ימים בקבוצת הניסוי, לעומת 46 ימים בקבוצת הביקורת. בניסוי זה נבדקו 36 חולים עם ממאירויות המטולוגיות בסיכון גבוה.
המסקנה מניסוי זה היא שהשתלת דם טבורי שעבר התרבות בתרבית, כמוצר Nicord של החברה, נותן לקבוצת החולים בסיכון גבוה, במיוחד לחולים אשר אין להם אפשרות לקבל שתל מח עצם מתורם מתאים, הזדמנות לטיפול עם פוטנציאל גבוה לריפוי.

 

Horwitz M.E., Wease S., Blackwell B., Valcarcel D. et al. 2018. Phase I/II study of stem-cell transplantation using a single cord blood unit expanded ex vivo with nicotinamide.
Journal of Clinical Oncology, ahead of press 12.2018