שיפור תוצאות השתלת דם טבורי במחלות המטולוגיות ממאירות: הנחיות חדשות

 

התוצאה הקלינית של תקופת החלמה ללא חזרת המחלה, לאחר השתלת דם טבורי מתורם, דומה לזאת של השתלת מח עצם מתורמים. לדם טבורי יש מספר יתרונות. ביניהם, זמינות השתל לקבוצות אתניות ומיעוטים, מהירות זמינות השתל המתאים, גמישות בקביעת מועד ההשתלה, סיכון נמוך בהתפתחות סיבוך של מחלת השתל נגד המאחסן הכרונית, וכן ירידה בסיכון לחזרת המחלה. מספר מחקרים קליניים הראו בנוסף סיכון נמוך יותר לתמותה הקשורה להשתלה בשלב מאוחר.

לעומת זאת, מספר בעיות עדיין מאיטות את הרחבת השימוש בדם טבורי מתורם. בעיות שקשורות בסיכון של סיבוכים ותמותה שקשורה להשתלה בטווח הקצר וכן הצורך בטיפול אינטנסיבי בתקופה הקצרה לאחר ההשתלה.

הארגון הלאומי האמריקאי להשתלת מח עצם הוציא לאחרונה מספר הנחיות שישפרו את התוצאות הקליניות של השתלת דם טבורי מתורמים, ויתגברו על הבעיות הקיימות. בין ההמלצות, הנחיות לגבי חיפוש והתאמה של התורם המתאים, תהליך הפשרת המנה והעירוי שלה לחולה, טיפול מקדים בחולה, טיפול תומך בחולה ועוד. יישום של המלצות אלו משפר את התוצאות הקליניות של השתלות דם טבורי, וכן מרחיב את האפשרות לשימוש בדם הטבורי כפלטפורמה לשיפור האפקטיביות של השתל באמצעים שונים.

 

Optimal Practices in Unrelated Donor Cord Blood Transplantation for Hematologic Malignancies.
Barker JN, Kurtzberg J, Ballen K, Boo M, Brunstein C, Cutler C, Horwitz M, Milano F, Olson A, Spellman S, Wagner JE, Delaney C, Shpall E.
Biol Blood Marrow Transplant. 2017 23(6):882-896.