טיפול בשיתוק מוחין בעזרת תאי גזע מזנכימליים מדם טבורי

לאחרונה פורסמו תוצאות של ניסוי קליני דו-זרועי מבוקר שנערך בסין. בניסוי השתתפו 54 ילדים הסובלים משיתוק מוחין (Cerebral Palsy). קבוצת הניסוי טופלה בתאי גזע מזנכימליים שהופקו מדם טבורי של תורמים והוזרקו לווריד של המשתתפים בארבע מנות. קבוצת הביקורת טופלה בתמיסת סליין בלבד (תמיסה המכילה מלח בלבד בריכוז פיזיולוגי). שתי הקבוצות קיבלו טיפול תומך סטנדרטי. החולים נבדקו מספר פעמים במשך 24 חודשים. נבדקו מדדים כמותיים של תפקודים מוטוריים ותפקודים כלליים מקובלים, וכן בדיקות לבטיחות הטיפול. נמצא שיפור משמעותי במדדי התפקוד הנ"ל בבדיקות שנערכו במהלך שנתיים. לא נמצא שיפור ברקמת המח שנמדדה ב-MRI. הטיפול נמצא בטיחותי בכל המדדים ולא נצפו תופעות לוואי חריגות. החוקרים מסיקים שטיפול בלוקים בשיתוק מוחין בעזרת תאי גזע מזנכימליים מדם טבורי הוא בטיחותי ומשפר תפקודים מוטוריים ותפקודים כלליים.

A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Human Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cell Infusion for Children With Cerebral Palsy.
Huang L, Zhang C, Gu J, Wu W, Shen Z, Zhou X, Lu H.  Cell Transplant . 2018 27 (2) 325-244

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637820