טיפול בשבץ מוחי באנשים מבוגרים בעזרת דם טבורי מתורמים

פורסמו תוצאות של ניסוי קליני בפאזה ראשונה בו טופלו חולי שבץ מוחי איסכמי מבוגרים באמצעות אינפוזיה תוך ורידית של דם טבורי מתורם שאינו בן משפחה. מנות הדם הטבורי נלקחו מבנק דם טבורי. המנות לא הותאמו גנטית בסיווג רקמות, אך כן הותאמו לפי סוג הדם.

במסגרת הניסוי טופלו עשרה חולים במרווח של 3-9 ימים לאחר האירוע המוחי. במשך שנה מהטיפול לא נצפו סיבוכים משמעותיים שנובעים ממנו ישירות. בנוסף, היה שיפור משמעותי בכל החולים במדדים נאורונליים ותפקודיים שנמדדו שלושה חודשים לאחר הטיפול. בראש קבוצת מחקר זו עמדה פרופ' ג'ואן קורצברג מאוניברסיטת דיוק בצפון קרולינה, והשתתפה בו פרופ' אליזבט שפאל ממרכז הסרטן מ.ד. אנדרסון ביוסטון. החוקרים מסיקים שטיפול בדם טבורי מתורמים ללא התאמה גנטית באנשים מבוגרים שעברו אירוע מוחי הוא בטוח. ראוי להמשיך לניסוי קליני בפאזה שניה שבו יבדקו חולים מטופלים לעומת קבוצת ביקורת.

Allogeneic Umbilical Cord Blood Infusion for Adults with Ischemic Stroke: Clinical Outcomes from a Phase 1 Safety Study.

Stem Cells Transl Med. 2018 May 12

Laskowitz DTBennett ERDurham RJVolpi JJWiese JRFrankel MShpall EWilson JMTroy JKurtzberg J

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752869

 

.