השתלת דם טבורי לטיפול באנמיה נרכשת עמידה

התפרסמו תוצאות של ניסוי קליני בפזה שניה לטיפול בחוסר דם נרכש חמור ועמיד – Refractory Aplastic Anemia. טיפול במחלה זו באמצעות השתלת מח עצם שהיה מקובל בעבר הניב תוצאות לא מעודדות.
במסגרת הניסוי הקליני, 26 חולים בגיל 16 חציוני טופלו באמצעות דם טבורי מתורמים, לאחר טיפול מקדים לדיכוי המערכת החיסונית. במעקב חציוני של 38.8 חודשים, 23 מהחולים (88%) קלטו את השתל. בנוסף, 23 חולים (88.5%) היו בחיים לאחר שנה. במקרים דומים של טיפול באמצעות השתלת מח עצם, הישרדות אחרי שנה עמדה על 20% בלבד. הישרדות בחיים אחרי שנתיים בניסוי זה הייתה 84%.
מסקנת החוקרים: טיפול באנמיה קשה ועמידה בעזרת דם טבורי מתורמים הוא אופציה עם פוטנציאל ריפוי משמעותי בחולים צעירים.

Unrelated cord blood transplantation in patients with acquired refractory aplastic anemia: a nationwide phase II study.
Peffault de Latour R.. et al. Blood. 2018 May 14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29760162