ניסוי קליני מבוקר לטיפול בילדים אוטיסטים בעזרת דם טבורי עצמי

מאמר שהתפרסם לאחרונה ע"י קבוצת חוקרים מקליפורניה מתאר מחקר בו נבדקו 29 ילדים בגילאי 2-6 שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. הנבדקים חולקו באקראי לקבוצת טיפול שקיבלה עירוי של דם טבורי עצמי וקבוצת ביקורת שקיבלה פלצבו. הילדים נבדקו לפני הטיפול, אחרי 12 ו-24 שבועות, במבחני דיבור והתנהגות מקובלים. התוצאות הראו שהטיפול הינו בטיחותי. בנוסף, נצפתה נטייה לשיפור במדדים השונים, במיוחד במדדי התנהגות חברתית. לא נמצא הבדל סטטסיסטי משמעותי בהשוואת המדדים הכמותיים השונים בין הקבוצות. החוקרים מציעים להמשיך בניסויים קליניים מבוקרים נוספים על מנת לבדוק את השפעת הטיפול בדם טבורי על ילדים עם אוטיזם.

Safety and Observations from a Placebo-Controlled, Crossover Study to Assess Use of Autologous Umbilical Cord Blood Stem Cells to Improve Symptoms in Children with Autism.
Chez M et al. Stem Cells Transl. Med. Feb 2018
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sctm.17-0042/full