השתלת דם טבורי : ריבוי תאי גזע המופויטיים בתרבית לפני ההשתלה משפר את קליטת השתל

חברת גמידה-סל הישראלית דיווחה על תוצאות סופיות של ניסוי קליני פזה ראשונה/שניה בכינוס החברה האמריקאית להמטולוגיה. הניסוי עמד במדדים שנקבעו לו ליעילות היקלטות השתל. הניסוי כלל 36 חולים במחלות ממאירות של מערכת הדם במספר מרכזים רפואיים בעולם, שטופלו באמצעות שתל מדם טבורי שעבר ריבוי של תאי הגזע בתרבית לפני השתלתו.
הזמן החציוני להקלטות הנאוטרופילים בחולים המטופלים היה 11 ימים לעומת 26 ימים בקבוצת ביקורת היסטורית. הזמן החציוני להקלטות טסיות הדם היה 34 ימים לעומת 46 ימים בקבוצת ביקורת היסטורית.
תוצאות מעודדות אלו מאפשרות את תחילתו של ניסוי קליני פזה שלישית שעשוי לאפשר את אישורו הסופי של המוצר לטיפול בממאירויות המטולוגיות אשר לא נמצא להם תורם מח עצם מתאים.

ASH Meeting Dec. 2017
https://www.businesswire.com/news/home/20171211006195/en/Gamida-Cell-Presents-Data-Key-Development-Programs