טיפול בילדים עם שיתוק מוחין באמצעות דם טבורי

פרופ' ג'ואן קורצברג ושותפיה מ-Duke University בארה"ב פרסמו תוצאות של מחקר קליני פורץ דרך של טיפול בשיתוק מוחין בילדים באמצעות דם טבורי אוטולוגי. במחקר זה טופלו ילדים חולים שעבורם נשמר דם טבורי בבנק טבורי פרטי. במחקר השתתפו 63 ילדים בגילאים 1-6 שחולקו באופן אקראי וסמוי לקבוצת טיפול וקבוצת ביקורת. הילדים קיבלו עירוי תוך ורידי של דם טבורי אוטולוגי באופן חד פעמי. לאחר שנה, נמדדו פרמטרים מוטוריים וכן מידת ה"רישתיות" (connectivity) בעזרת רזוננס מגנטי MRI של רקמת המח. התוצאות הושוו למדידות דומות שנעשו בתחילת הניסוי, לפני הטיפול.
התוצאות הקליניות מראות שיפור משמעותי בשני פרמטרים אלו אצל אותם ילדים שקיבלו מינון גבוה של תאי הדם הטבורי. לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות, כאשר חושבו התוצאות של כל המינונים של התאים המוזרקים. החוקרים מסיקים שבאותם מינונים גבוהים של תאי דם טבורי ניתן לקבל שיפור במדדים כמותיים של המחלה כמו תפקוד מוטורי ו"רישתיות" רקמת המוח. תוצאות מעודדות אלו מצדיקות המשך המחקר של שימוש בדם טבורי אוטולוגי או מתורמים לטיפול במחלות קשות כמו שיתוק מוחין.

 

"Effect of Autologous Cord Blood Infusion on Motor Function and Brain Connectivity in Young Children with Cerebral Palsy: A Randomized, Placebo-Controlled Trial"
Jessica M. Sun, Allen W. Song, Laura E. Case, Mohamad A. Mikati, Kathryn E. Gustafson, Ryan Simmons, Ricki Goldstein, Jodi Petry, Colleen McLaughlin, Barbara Waters-Pick, Lyon W. Chen, Stephen Wease, Beth Blackwell, Gordon Worley, Jesse Troy, Joanne Kurtzberg

Stem Cells Translational Medicine 2017 Oct 28