השתלת דם טבורי: שיפור תוצאות בעזרת טיפולים מוקדמים בשתל

במאמר סיכום (review) שהתפרסם בחודש מאי 2017, מתארים החוקרים שיטות חדשות להינדוס תאי הדם הטבורי לפני השתלתם על מנת לשפר אספקטים שונים של הקלטות השתל ופעילותו התרפויטית. המחקרים כוללים את הגישות הבאות:
1.  ריבוי תאי הדם הטבורי לפני השתלתם, על מנת להשיג מספר גדול יותר תאי גזע אשר יקצרו את תהליך קליטת השתל.
2.  שיפור יכולת הקליטה של התאים המושתלים ברקמות מקבל השתל.
3.  ריבוי לימפוציטים מסוג T לפני ההשתלה, על מנת לקבל שיפור בפעילות שלהם, כגון שיפור בפעילות האנטי וירלית (זיהומית), שיפור הפעילות כנגד התאים הסרטניים והקטנת מחלת השתל נגד המאכסן (GVH).

Engineering cord blood to improve engraftment after cord blood transplant.
Mehta RS, Dave H, Bollard CM, Shpall EJ. Stem Cell Investig. 2017 May 25;4:41