השתלות דם טבורי לטיפול באנמיה חרמשית*

338 מנות דם טבורי נאספו ונשמרו בבנק משפחתי ייעודי בלידות של אמהות שילד אחד במשפחתן אובחן עם אנמיה חרמשית. מתוך המנות שנשמרו, 44 מנות היו בעלות סיווג רקמות HLA זהה בין התורם למקבל ומתוכן 28 מנות נלקחו להשתלה. הדם הטבורי הושתל בילדים חולים מאותה משפחה בגיל ממוצע של שש שנים, ונערך מעקב אחריהם במשך 20 שנה. מספר ההשתלות שבוצע משקף ניצול של 8% של המנות מתוך המאגר הייעודי המשפחתי שנאסף ממשפחות אלו בהן היה כבר ילד חולה אחד באנמיה חרמשית. התוצאות הראו שהשתלים נקלטו ב-96% מהמושתלים וכן מאה אחוז מהחולים נותרו בחיים בתקופת הבדיקה.

 

*Family Cord Blood Banking For Sickle Cell Disease: A Twenty-Year Experience In Two Dedicated Public Cord Blood Banks

Hanadi Rafii et al…Elian Gluckman. Haematologica March 2017