ניסוי קליני לטיפול בנזק לחוט השדרה בעזרת השתלת תאים מדם טבורי.

במאמר זה פורסמו תוצאות של ניסוי קליני פזה ראשונה ושניה שבו טופלו 28 חולים שסבלו מנזק כרוני לחוט השדרה. החולים קיבלו טיפול בהשתלת תאים מדם טבורי לתוך הנוזל השידרתי, מתורם זר.  רוב החולים היו ילדים וההשתלה לוותה בתרגול מוטורי תנועתי. בבדיקות שנערכו לאחר שנה, נצפה שיפור בחלק מהמטופלים גם במדדים פיזיולוגיים, וגם ביכולת הליכה ומדדים פיזיקליים נוספים. מסקנת החוקרים היתה שהשתלת תאים מדם טבורי, בליווי תרגול תנועתי, עשויים לשפר את מצבם של נפגעי חוט שידרה כרוניים, אך דרושים ניסויים נוספים נרחבים יותר להוכחת יעילותו של טיפול זה.

*Phase I-II Clinical Trial Assessing Safety and Efficacy of Umbilical Cord Blood Mononuclear Cell Transplant Therapy of Chronic Complete Spinal Cord Injury.

Zhu H, et al. Cell Transplant. 2016 Apr 5.