השתלת דם טבורי לטיפול במחלות דם ממאירות – עדיפות במצבים מסוימים בהשוואה להשתלת מח עצם.*

במאמר שפורסם לאחרונה בעיתון היוקרתי New England Journal of Medicine פורסמו תוצאות של ניסוי קליני שבו השוו את הטיפול עם השתלת דם טבורי לטיפולים עם השתלת מח עצם מתורמים זרים. נבדקו חולים עם
acute leukemia or myelodysplastic syndrome והתוצאות דווחו לגבי חולים בהם נותרה שארית מחלה
(Minimal Residual Disease) לפני ההשתלה.
השתלת דם טבורי הביאה לתוצאות דומות או טובות יותר במדד של השרדות כוללת של המטופלים, לעומת השתלת מח עצם מתורם זר מותאם ב-HLA למקבל. התוצאות עם דם טבורי היו טובות יותר בצורה משמעותית בהשוואה לשתל מח עצם שלא היה בהתאמה מלאה לחולה המקבל. בנוסף, הסיכוי לחזרת המחלה היה נמוך יותר בחולים שטופלו עם דם טבורי לעומת חולים שטופלו עם מח עצם.
החוקרים מציעים שלאור תוצאות אלו, יש לשקול השתלת דם טבורי כאלטרנטיבה במחלות ובמצבים הנ"ל, לעומת מקורות אחרים של שתל מח עצם.

*Cord-Blood Transplantation in Patients with Minimal Residual Disease
Filippo Milano et al. N Engl J Med 2016; 375:944-953