טיפול בילדים חולי אוסטאופטרוזיס באמצעות דם טבורי אלוגנאי*

השתלת מח עצם היא טיפול יעיל למרבית הילדים שחולים באוסטאופטרוזיס. היות וישנה חשיבות רבה לטפל בהקדם האפשרי, נבדקה השתלת דם טבורי כאפשרות לטיפול במחלה זאת. בניסוי רב מרכזי, נבדקו 51 ילדים בגיל חציוני של 6 חודשים, שהושתלו עם דם טבורי אלוגנאי. נערך מעקב של 74 חודשים לילדים שנותרו בחיים (זמן חציוני). הקלטות השתל נכשלה ב-33% מהמטופלים. החיות לאחר שש שנים היתה 46%. החוקרים מציעים להמשיך לנסות טיפול בדם טבורי אלוגנאי לאוסטאופטרוזיס במקרים בהם לא נמצא תורם מח עצם בהתאמה מלאה.

*Outcomes after Unrelated Umbilical Cord Blood Transplantation for Children with Osteopetrosis.

Chiesa R et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2016 Jul 25