ארכיון חודשי: אוגוסט 2016

טיפול בילדים חולי אוסטאופטרוזיס באמצעות דם טבורי אלוגנאי*

השתלת מח עצם היא טיפול יעיל למרבית הילדים שחולים באוסטאופטרוזיס. היות וישנה חשיבות רבה לטפל בהקדם האפשרי, נבדקה השתלת דם טבורי כאפשרות לטיפול במחלה זאת. בניסוי רב מרכזי, נבדקו 51 ילדים בגיל חציוני של 6 חודשים, שהושתלו עם דם טבורי אלוגנאי. נערך מעקב של 74 חודשים לילדים שנותרו בחיים (זמן חציוני). הקלטות השתל נכשלה ב-33% מהמטופלים. החיות לאחר שש שנים היתה 46%. החוקרים מציעים להמשיך לנסות טיפול בדם טבורי אלוגנאי לאוסטאופטרוזיס במקרים בהם לא נמצא תורם מח עצם בהתאמה מלאה.

*Outcomes after Unrelated Umbilical Cord Blood Transplantation for Children with Osteopetrosis.

Chiesa R et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2016 Jul 25

השתלת מח עצם לטיפול במחלות ממאירות המטולוגיות – השוואה בין דם טבורי לדם היקפי מראה יתרון לדם טבורי*

בניסוי קליני זה השוו בין שני מקורות לשתל מח עצם: שתי מנות של דם טבורי תואם, לעומת דם הקפי (mobilized) מתורמים זרים תואמים. בקבוצה הראשונה היו 51 חולים ובשניה 57. כעבור שלוש שנים מהטיפול, בקבוצת הדם ההיקפי נצפו 44% מקרים של מחלת השתל נגד המאכסן הכרונית ואילו בקבוצה שקיבלה דם טבורי היו רק 8% חולים במחלה זאת. מחלות השתל נגד המאכסן המשולב (כרוני ואקוטי) גם הן הופיעו פחות בקבוצת הדם הטבורי לעומת הדם ההיקפי (32% לעומת 68%). גם הזמן שנדרש להפסקת הטיפול האימונוסופרסיבי, וכן משך האשפוז וסיבוכים זיהומיים מאוחרים, היו קצרים ופחותים יותר בקבוצת הדם הטבורי. חיות המטופלים לאחר שלוש שנים היתה דומה בשתי הקבוצות. מחקר זה התבצע בשני מרכזים רפואיים גדולים בארה"ב (דנבר וסיאטל). החוקרים מסכמים שלאור ממצאים אלו, ולאור הזמינות של שתלי דם טבורי, לחולים עבורם אין תורם קרוב משפחה מתאים, הם יעדיפו להשתלה דם טבורי על פני שתל מדם היקפי.

*Gutman JA et al,  Bone Marrow Transplant. 2016 Jul 11

Chronic graft versus host disease burden and late transplant complications are lower following adult double cord blood versus matched unrelated donor peripheral blood transplantation.