תוצאות קליניות של ניסוי מבוקר בטיפול בשיתוק מוחין באמצעות דם טבורי עצמי*

ניסוי קליני דו זרועי שנערך בקוריאה הדרומית הראה שיפור בתפקודים מוטוריים של חולים בשיתוק מוחין  (cerebral palsy) שטופלו בעירוי חד פעמי של דם טבורי עצמי, לעומת קבוצת חולים שטופלו בפלצבו. בניסוי זה טופלו 36 חולים בגילאי 6 חודשים עד 20 שנה, כמחציתם טופלו בדם טבורי ונערך מעקב במשך חצי שנה. לעומת קבוצת הביקורת, בקבוצת הניסוי נמצא שיפור משמעותי בחוזק השריר לאחר חודש ושלושה חודשים, וכן נמצא שיפור משמעותי בתפקודים מוטוריים אחרי חצי שנה.

כמו כן, נצפה שיפור בתפקודים חיסוניים ומצב דלקתי. שיפור התפקוד המוטורי היה בקורלציה חיובית למספר התאים שהוזרקו. החוקרים מציינים שיש צורך להמשיך בניסויים נוספים בהם ייערך מעקב לתקופות ארוכות יותר, על מנת לבדוק אם ישנה גם יעילות ארוכת טווח.

*Involvement of Immune Responses in the Efficacy of Cord Blood Cell Therapy for Cerebral Palsy.
Kang M.  et al. Stem Cells Dev. 2015 1;24(19):2259-68