תוצאות ראשונות בטיפול בסוכרת נעורים בעזרת תאי גזע מזנכימליים מחבל הטבור והשתלת מח עצם אוטולוגית*

 

פורסמו תוצאות לאחר שנה ממועד הטיפול בניסוי קליני דו זרועי מבוקר שנערך בשנים 2009-2010 ע"י חוקרים בארה"ב ובסין.  בניסוי זה, קבוצה של 42 חולים עם סוכרת נעורים חולקה לשתי תת-קבוצות. תת-קבוצה ראשונה קיבלה הזרקה לתוך עורק הלבלב של תערובת תאי גזע מזנכימליים שהופקו מחבל טבור בשילוב עם מח עצם עצמי של החולה. תת-קבוצה שנייה קיבלה טיפול סטנדרטי.

לאחר שנה, נמצא שיפור משמעותי במספר מדדים מטבוליים ב-20 מתוך 21 חולים בקבוצה המטופלת, ואילו בקבוצת הביקורת לא נמצא שיפור. בנוסף, צריכת האינסולין בקבוצה המטופלת ירדה ב-29.2%  ונשארה ללא שינוי בקבוצת הביקורת. החוקרים מסכמים את הניסוי בכך שטיפול זה היה בטיחותי, וכן נצפה שיפור מסוים במדדים מטבוליים של חולי סוכרת נעורים.

*Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cell With Autologous Bone Marrow Cell Transplantation in Established Type 1 Diabetes: A Pilot Randomized Controlled Open-Label Clinical Study to Assess Safety and Impact on Insulin Secretion.

Cai J. et al. Diabetes Care. 2016 39(1):149-57