טכנולוגיות לריבוי תאים מדם טבורי – סקירת ספרות על גישות חדשות לשיפור התוצאות הקליניות של השתלות דם טבורי

במאמר מסכם זה סוקרים המחברים טכנולוגיות שונות שנמצאות היום בפיתוח, לשיפור קליטת השתל ולהגברת פעילותו כנגד הגידול הסרטני. יותר מ-40,000 השתלות דם טבורי מתורם התבצעו עד היום בעולם לטיפול במחלות ממאירות ואחרות.

אחת המגבלות של שתל דם טבורי היא מספרם הקטן של תאי הגזע ההמופויטיים שישנם במנת דם טבורי אחת. על מנת להתגבר על מגבלה זאת, פותחו מספר שיטות לריבוי תאים אלו בתנאים של תרביות תאים, לפני השתלתם. המאמר סוקר את השיטות השונות והתוצאות הקליניות. כן גם סוקר המאמר גישות חדשות להינדוס השתל במטרה לשפר תיפקודים חשובים נוספים של דם טבורי, כגון מניעת זיהומים, מניעת הישנות הגידול ומניעת מחלת השתל נגד המאחסן.

אחת השיטות שנסקרו הינה השיטה החדשה של הנדוס לימפוציטים מסוג T (CAR-T), אשר נתנה תוצאות מעודדות ביותר בטיפולים כנגד ממאירויות המטולוגיות בילדים, וניסיונות ליישמה גם בדם טבורי. המחברים מסכמים שלמרות האתגרים הטכניים הרבים שעדיין נותרו, קרוב לודאי שבעשורים הקרובים, טכנולוגיות אלו יחוללו מהפכה בתחום היישומים של דם טבורי.

Methods of ex vivo expansion of human cord blood cells: challenges, successes and clinical implications.

Expert Rev Hematol. 2015 Dec 4. Baron F., Ruggeri A., Nagler A.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635058