השתלת דם טבורי לטיפול במחלות ממאירות של מערכת הדם: הגדלת מספר תאי הגזע משפרת את התוצאות הקליניות

הכמות הקטנה יחסית של תאי גזע במנת דם טבורי מהווה לעיתים מגבלה בשימוש הקליני בו. על מנת לנצל את היתרונות האחרים שיש לדם טבורי, החוקרים מנסים להגדיל את מספר תאי הגזע ע"י שיטות שונות שפותחו לעידוד התרבות התאים תוך שמירה על תכונותיהם.

בניסויים קליניים שפורסמו לאחרונה נוסו גישות שונות להגדלת מספר תאי הגזע והתקבלו תוצאות קליניות מעודדות. אחת הגישות משתמשת בריאגנטים שמשפיעים על מנגנוני הויסות של התרבות תאי הגזע ההמופויטיים  (Notch1 ligand Delta 1).

תוצאות ראשוניות בילדים הראו שהשתל שעבר התרבות תאים בתרבית לפני ההשתלה הביא לשיפור בשלושה פרמטרים (בהשוואה לשתל מדם טבורי שלא עבר מניפולציה בתרבית):
• זמן שנדרש להקלטות השתל
• זמן שנדרש להתחדשות המערכת החיסונית
• ירידה במספר השתלים שקליטתם נכשלה

תוצאה חשובה נוספת היתה הארכת משך הזמן שבו המושתלים המשיכו לחיות ללא הישנות המחלה*. קבוצת החוקרים ממשיכה כעת בניסויים קליניים לבדיקת יעילותו של שתל משופר, אשר הוקפא מראש ונמצא מוכן להשתלה כאשר יידרש.

בניסוי אחר, פותחה בישראל שיטה לריבוי תאי גזע המופויטיים באמצעות ריאגנט שנקרא nicotinamide. טיפול זה גורם לריבוי תאי גזע המופויטיים בתאי הדם המטופלים.

במסגרת ניסוי קליני בפאזה ראשונה, השתל המשופר הושתל ביחד עם מנת דם טבורי שלא עברה מניפולציה  למבוגרים עם ממאירויות של מערכת הדם. הניסוי התקיים במספר מרכזים רפואיים בעולם. תוצאות הניסוי הוכיחו את בטיחות השימוש בטכננולוגיה זו ואף הראו שיפור בשיקום המערכת החיסונית בהשוואה לנתונים מניסויים שנעשו בעבר עם דם טבורי ללא המניפולציה. 82% מהחולים היו בחיים לאחר שנה אחת, לעומת 73% מהחולים בביקורת היסטורית**. גם קבוצת חוקרים זאת ממשיכה בימים אלו את הניסויים בפאזות מתקדמות של ניסויים קליניים. בשני המחקרים הנ"ל, מנות הדם הטבורי נלקחו ממאגר של תורמים זרים (בנק דם טבורי ציבורי) לאחר התאמה גנטית בין התורם למקבל.

גישות אלו להגדלת מספר תאי הגזע בדם טבורי עשויות לאפשר שימוש נרחב יותר בדם טבורי לשיקום מח עצם, תוך ניצול היתרונות שיש לדם טבורי על פני אלטרנטיבות אחרות.

* Bone Marrow Transplant. 2015 Sep 14. Cellular engineering and therapy in combination with cord blood allografting in pediatric recipients. Cairo M, Tarek N, Lee DA, Delaney C.

** J Clin Invest. 2014 124(7):3121-8. Umbilical cord blood expansion with nicotinamide provides long-term multilineage engraftment. Horwitz ME, Chao NJ, Rizzieri DA, Long GD, Sullivan KM, Gasparetto C, Chute JP, Morris A, McDonald C, Waters-Pick B, Stiff P, Wease S, Peled A, Snyder D, Cohen EG, Shoham H, Landau E, Friend E, Peleg I, Aschengrau D, Yackoubov D, Kurtzberg J, Peled T.